ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ​

Επικοινωνία & Γενικές Πληροφορίες.

  • Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας |  K8 – K10 – K12

  • Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας | K14 – K16 – K18

Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας |  K8 – K10 – K12
Διεύθυνση : Λύκειο Ακροπόλεως
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαμαλής
Τηλέφωνο : 0030 697 482 0682
Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας | K14 – K16 – K18
Διεύθυνση : Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαμαλής
Τηλέφωνο : 0030 697 482 0682

Επικοινωνία & Γενικές Πληροφορίες.

  • Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας |  K8 – K10 – K12

  • Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας | K14 – K16 – K18

Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας |  K8 – K10 – K12
Διεύθυνση : Λύκειο Ακροπόλεως
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαμαλής
Τηλέφωνο : 0030 697 482 0682
Ακαδημίες Καλαθόσφαιρας | K14 – K16 – K18
Διεύθυνση : Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Δαμαλής
Τηλέφωνο : 0030 697 482 0682