Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 18:00 στο ξενοδοχείο Allegra και καλεί όλα του τα μέλη να παρευρεθούν.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι τα ακόλουθα :
(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου που έληξε.
(2) Οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.
(3) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτησης επ’ αυτών.
(4) Ορισμός Εκλογικής Συνέλευσης.