ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (ΑΠΟΕΛ) σε Εκλογική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, στις 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται γραπτώς και θα πρέπει να υπογράφονται τόσο από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο όσο και από δύο τακτικά μέλη του Σωματείου που προτείνουν ή υποστηρίζουν τον κάθε υποψήφιο. Οι υποψηφιότητες θα παραλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, στις 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ, στη Λευκωσία και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] μέχρι τις 23 Μαΐου 2024, η ώρα 19:00

Βάση των άρθρων 18, 19 και 75 του Καταστατικού, όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν εξοφλήσει οποιεσδήποτε καθυστερημένες συνδρομές τους μέχρι τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους μέχρι και την ημερομηνία της Συνέλευσης δεν έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίσουν σε αυτή.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

  1. Εκλογή 3 ελεγκτών και 3 αναπληρωματικών.
  2. Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.