Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Σωματείου ΑΠΟΕΛ

17/06/2022

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στις 18:30 στην παλιά Αγορά Παλουριώτισσας και καλεί όλα του τα μέλη να παρευρεθούν .

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα είναι τα ακόλουθα :

(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα  της περιόδου που έληξε.

(2) Οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

(3) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτησης επ' αυτών.

(4) Ορισμός Εκλογικής Συνέλευσης

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook