Ειδοποίηση σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

07/06/2021

Ειδοποιούνται τα μέλη του Σωματείου ΑΠΟΕΛ ότι συγκαλείται η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου. την Τετάρτη 23.6.2021 και ώρα 17:30 μ.μ., στην Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Αθήνας, δίπλα από την Πύλη Αμμοχώστου.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου που έληξε.

(2) Οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε και πόρισμα των ελεγκτών.

(3) Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτηση επ’ αυτών.

(4) Πρόταση Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανανέωση της Συμφωνίας Διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος του Σωματείου από την εταιρεία ΑΠΟΕΛ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΛΤΔ και επικύρωση της πρότασης.

 

FOLLOW US ON TWITTER

Find Us On Facebook