ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ καλεί όλα τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μ.μ. στο EUROPA HOTEL.

ΘΕΜΑΤΑ

1.    Επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.
2.    Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου για τα πεπραγμένα της περιόδου 2016/2017.
3.    Οικονομική κατάσταση για τη περίοδο 1/6/2016 -31/5/2017 και πόρισμα ελεγκτών.
4.    Υποβολή παρατηρήσεων επί της λογοδοσίας του Προέδρου και της οικονομικής κατάστασης και συζήτηση επ’ αυτών.


Scroll to Top